a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OKRES KARENCYJNY

Definition

Czas między terminem zakończenia podawania leku a ubojem, który musi być przestrzegany, tak aby pozostałości leku mogły osiągnąć poziomy, których obecność nie stworzy zagrożenia dla konsumentów. Okres ten jest związany z szybkością metabolizmu. Dla organizmów stałocieplnych okresy karencyjne są podawane zatem w dniach. Dla zmiennocieplnych (tj. większość gatunków akwakultury) najlepszym podejściem byłoby ustalenie okresu karencyjnego w stopniodniach. Syn. okres powstrzymania; czas oczyszczania.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician