a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ODDYCHANIE

Definition

(1) Oddychanie komórkowe: proces metaboliczny u roślin i zwierząt, dzięki któremu są rozkładane substancje organiczne do produktów prostych, połączony z uwalnianiem energii. (2) Oddychanie fizyczne: wymiana gazu przez powierzchnię oddechową (np. skrzela).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician