a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ODCHLOROWANIE USTROJU

Definition

Proces, w którym chlor (działający jak czynnik przeciwbakteryjny) jest usuwany z wody przed jej użyciem jako środowiska hodowlanego. Można tego dokonać przez napowietrzanie wody. Jest ono także stosowane w analizach mikrobiologicznych próbek wody, w celu zapewnienia dokładnych odczytów. Odchlorowywanie może także być przeprowadzane poprzez wprowadzanie czynników redukcyjnych (tiosiarczanu sodowego, siarczynu sodowego, metaarseninu sodowego) do próbki wody i/lub pojemnika próbki.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician