a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OSMOZA

Definition

Dyfuzja rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną błonę z rejonu o mniejszej koncentracji substancji rozpuszczonej do rejonu o większej jego koncentracji, skutkiem tego rozcieńczają tę ostatnią. Osmoza będzie kontynuowana do momentu, aż koncentracje obu roztworów zostaną zrównoważone.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician