a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OPTYMALNE WARUNKI WZROSTU

Definition

Warunki środowiskowe lub/i hodowlane, w których populacja może osiągnąć maksymalną przeżywalność i somatyczne tempo wzrostu.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician