a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ORGANIZM FOTOTROFICZNY/ŚWIATŁOLUBNY

Definition

Organizm samożywny (autotrof), który wykorzystuje energię świetlną do wytwarzania cząsteczek organicznych ze składników nieorganicznych; bezwzględne autotrofy mogą przeżyć i rozmnażać się tylko dzięki posiadanym fotosyntetyzującym plastydom, ale wiele organizmów fototroficznych (światłolubnych) jest częściowo także heterotroficzna (cudzożywna), zdolna do rozkładania materii organicznej jako źródła pewnej części potrzebnej im energii, przy czym wiele wymaga również uzupełniających czynników wzrostowych (witaminy); większość roślin zawierających chlorofil, podobnie jak niektóre bakterie, należą do światłolubnych; spośród pierwotniaków (Protozoa), tzw. "fotowiciowce” (chociaż nie wszystkie z nich) reprezentują główną grupę organizmów światłolubnych.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician