a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OCZODÓŁ (tor)

Definition

(1) Zagłębienie oczne w czaszce kręgowców. (2) W falach wodnych, tor cząsteczki wody podlegającej oddziaływaniu ruchu fali. W falach wody głębokiej tor jest zbliżony do koła, a w falach wody płytkiej tor jest prawie eliptyczny. Zwykle tory są nieznacznie otwarte w kierunku ruchu fali powodując wzrost transportowanej masy.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician