a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ODPORNOŚĆ/OPORNOŚĆ

Definition

Brak wrażliwości, oporność. Stan dziedziczny (wrodzony) lub nabyty na drodze doświadczenia, w którym różne czynniki wpływają na wykształcenie się osobnika, grupy lub rasy będących odpornymi lub względnie odpornymi na występowanie specyficznych niekorzystnych warunków (np. obecność czynników zakażających lub ich produktów toksycznych).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician