a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NASIENIE, SPERMA (plemnik)

Definition

Dojrzała męska komórka rozrodcza zawiera zwykle jądro, strefę środkową (mieszczącą mitochondria) i witkę. Plemnik uwolniony do wody jest nazywany zwykle plemnikiem wodnym (aquasperm), podczas gdy plemnik przesłany do zapłodnienia wewnętrznego jest nazywany wewnętrznym plemnikiem (introsperm). U większości ryb kostnoszkieletowych główki plemników są okrągłe, chociaż niektóre są wydłużone. U kilku grup plemniki mają dwie witki i łukowate główki.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician