a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNOLOGIA (BAT)

Definition

Najlepsze Dostępne Technologie są używane przez przemysł w połączeniu z BATNEECs (Najlepsza Dostępna Technologia Bez Powodowania Nadmiernego Wzrostu Kosztów), jako zadowalająca metoda kontrolująca oddziaływanie na środowisko. Ustawodawstwo europejskie i międzynarodowe popiera stosowanie Najlepszej Praktyki Środowiskowej/Najlepszych Dostępnych Technik w dwustopniowym podejściu do kontroli warunków środowiskowych stosując Środowiskowe Standardy Jakości. Niektóre urzędy kontrolne włączają do procedur wydawanych licencji/pozwoleń/zgody w akwakulturze wymogi stosowania Najlepszej Dostępnej Technologii, celem zmniejszenia do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko (np. zarażenie wszą morską i częstość zabiegów leczniczych).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician