a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NITROSOMONAS

Definition

Bakterie Nitrosomonas (i Nitrobacter) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenienie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: wpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyny, a następnie azotyn jest przekształcany przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician