a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NITROBACTER

Definition

Bakterie Nitrobacter sp. (i Nitrosomas) odgrywając ważną rolę w bakteryjnej konwersji tlenowej (utlenianie) amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotanów). Amoniak jest utleniany do azotanów w dwuetapowym procesie: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas na azotyn, a następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician