a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

KONCENTRACJA LETALNA (LC)

Definition

Termin stosowany do ilościowego wyrażenia stopnia toksyczności substancji. W tym przypadku stanowi je śnięcie (śmierć) testowanej ryby (organizmu), które jest kryterium toksyczności. LC jest wyrażana liczbowo, np. LC50, LC70 wskazujące odsetek śniętych ryb (padłych zwierząt) w danej koncentracji. Podawany jest także dokładny czas ekspozycji na koncentrację danej trucizny.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician