a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

WIĄZANIE AZOTU

Definition

Konwersja azotu atmosferycznego (N2) do form nieorganicznych, które są przyswajalne dla roślin. Wiązanie azotu nie jest wyłącznie biologiczne. Systemy biologicznego wiązania azotu obejmują: (a) bakterie swobodnie żyjące i sinice (kilka bezwzględnych bakterii tlenowych, względne i bezwzględne bakterie tlenowe, fotosyntetyzujące bakterie i gatunki sinic z rzędu Nostocales, Chroococcales i Oscillatori; (b) rośliny związane z systemem symbiotycznym (np. porosty: grzyby + sinice; paproć wodna Azolla + sinice; listowie + Azotobacteraceae). Redukcja azotu gazowego do amoniaku lub innego związku nieorganicznego bądź organicznego przez mikroorganizmy lub wyładowania elektryczne w atmosferze.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician