Search Results

Number of Results: 93

MĄCZKA RYBNA

MAGNEZ (Mg)

MAKROFAG

MAKROFAGOWY

MAKROFITY

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRYTYCZNA (MTK)

MAKUCH Z NASION HERBATY

MANGAN (Mn)

MANIPULACJA FOTOPERIODEM

MARIKULTURA

MARSKOŚĆ WĄTROBY

MARTEILIOSIS (Marteilia refringens)

MARTWICA CZARNEJ PLAMKI

MARTWICA TŁUSZCZOWA

MARTWICOWA CZĘŚĆ TKANKI

MASKULINIZACJA

MATERIAŁ INOKULACYJNY (inokulum)

MATERIAŁY FILTRACYJNE FILTRU BIOLOGICZNEGO

MAŁY KOLEC

MAŁŻ JADALNY

MAŁŻE

MAŁŻE (Lamellibranchia)

MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA

MELANINA

MELANIZM

MELANOCYT

MELANOFORA

MELATONINA

METACERKARIA

METAN

METANAUPLIUS

METASTAZA/ZMIANA

METIONINA

METODA CZYSTEJ WODY

METODA HODOWLI ZAMKNIĘTEJ (m. BATCH CULTURE)

METODA POBIERANIA PRÓBKI

METODA PRÓB I BŁĘDÓW

METODA WESTERN BLOTTING

METODA WINKLERA

MEZOHALINOWY

MEZOSYSTEM

MEZOZOA

MIĘCZAKI (Mollusca)

MIĘCZAKI I SKORUPIAKI

MIEDŹ

MIĘDZYGATUNKOWY

MIELEC, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY

MIĘSAK

MIĘSIEŃ

MIĘŚNIAK PRĄŻKOWANOKOMÓRKOWY

MIĘSOŻERN/Y/A/E

MIESZANIEC/HYBRYD

MIKROENKAPSULACJA

MIKROPYLE (okienko)

MIKROSATELITA

MIKROSKOPIA KONTRASTU FAZOWEGO

MIKROTOM

MIKROZNACZKI

MINERALIZACJA

MINERAŁ

MINISATELITA

MIOFIBRYLE

MIOMER (część mięśniowa metameru)

MIOPATIA

MIOSEPTY

MIRACIDIUM

MITOCHONDRIALNE DNA

MOCZ

MOCZNICA

MOCZNIK

MONITOROWANIE DROGI PRODUKTU

MONOCYT

MONOFAGICZNY

MONOGENICZNY

MONOKULTURA

MONOTROFICZNY

MONOZYGOTYCZNY

MS 222

MUCYNA

MUTACJA

MUTACJA (genetyczna)

MUTACJE NERWOWE

MYCOBACTERIUM

MYCOPLASMA spp.

MYKOBAKTERIOZA

MYKSOBAKTERIOZA SŁONOWODNA

MYKSOBAKTERIOZA SKRZELI

MYTICOLA INTESTINALIS

MYXOBOLUS

MYXOSOMA

MYXOSOMIASIS (kołowacizna)

MYXOSPORIDEA

MŁODA OSTRYGA

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

METODA HODOWLI ZAMKNIĘTEJ (m. BATCH CULTURE)

Definition

Metoda hodowli (m. Batch Culture), w której daną objętość płynnej pożywki zaszczepia się komórkami (np. bakterii, jednokomórkowymi glonami) zdolnymi do wzrostu w tym środowisku, a zaszczepiona pożywka jest inkubowana przez odpowiedni okres. Rozwijające się w tych warunkach komórki są narażone na nieustannie zmieniające się środowisko, na skutek z jednej strony stopniowego zużywania się środków odżywczych, z drugiej zaś nagromadzania się metabolicznych produktów odpadowych. Uzyskana krzywa wzrostu w wyniku monitorowania hodowli okresowej, zwykle przedstawia kolejne cztery główne fazy wzrostu. W fazie zahamowanego wzrostu, tempo wzrostu (tempo wzrostu liczebności komórek lub ich biomasy) jest początkowo minimalne, ale później wzrasta do wartości uzależnionej od utrzymujących się warunków (np. temperatury, koncentracji składników odżywczych itp.). Na długość fazy zahamowanego wzrostu wpływa historia hodowli komórek w inokulum. Na przykład, jeśli wolno dzielące się komórki zostały przeniesione ze środowiska ubogiego w składniki odżywcze do środowiska bogatego w te składniki, które może utrzymywać wyższe tempo wzrostu, występuje zazwyczaj stosunkowo długa faza zahamowanego wzrostu, w czasie której rozwój komórek zostaje przystosowany do nowego środowiska; w tym adaptacyjnym okresie komórki wykazują nierówny wzrost. Później, daje się zaobserwować wzrost na nowym, wyższym poziomie, uwarunkowanym przez większą zawartość składników odżywczych. U kresu fazy zahamowanego wzrostu komórki wchodzą w fazę wzrostu wykładniczego, w którym − w danym organizmie − tempo wzrostu jest zarówno stałe, jak i maksymalne dla określonych warunków wzrostu. W tej fazie występuje wykładnicze zwiększenie liczebności i biomasy komórek; ten rodzaj wzrostu odnosi się do równego wzrostu. W fazie stacjonarnej, tempo wzrostu obniża się, a w końcu osiąga zero. W fazie śmierci liczba zdolnych do życia komórek w hodowli (maksymalna w fazie stacjonarnej) maleje.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician