a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS

Definition

Widłonóg z rodziny Caligidae jest pasożytem zewnętrznym (ektopasożyt) ryb morskich o wysokiej specyficzności żywiciela, często nazywany jest wszą morską lub wszą łososia. Pasożyt jest często spotykany w europejskich i północnoamerykańskich hodowlach łososia powodując poważne problemy w zdrowotności i przeżywalności, które mogą być opanowane albo metodami biologicznymi (ryby czyściciele), albo chemicznymi, w połączeniu z odpowiednią technologią chowu. Skutki chorobowe są spowodowane sposobem odżywiania się dorosłych form pasożyta na rybach. Tkanka z ryby (żywiciela) jest wyskrobywana przez części ruchome pyska zawierającego około 100 drobnych, ostrych zębów. Problemy zdrowotne i śnięcia są często rezultatem wtórnych infekcji. Na ogół przypuszcza się, że 2 - 3 osobniki w stadium przeddorosłym (chalimus I-IV) mogą spowodować śnięcie smolta, dodatkowe 20 – 2 kg łososia, a 40 - 50 − śnięcie tarlaka łososi.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician