Search Results

Number of Results: 89

KADM

KALIBRACJA

KAMIEŃ NAPOWIETRZAJĄCY

KANAŁY GŁOWOWE

KANIBALIZM

KANIULA

KANIULACJA

KANTAKSANTYNA

KĄPIEL LECZNICZA

KAPILARA LIMFATYCZNA

KAPILARA, NACZYNIE KAPILARNE

KARAŚ ZŁOCISTY (Carassius auratus)

KARIOTYP

KARMNIK WAHADŁOWY

KARMNIK/PODAJNIK SAMOCZYNNY

KAROTENOIDY

KARPIOWATE

KARRAGENINA

KARŁOWATOŚĆ

KASKADA

KATABOLIZM

KATALIZATOR

KATECHOLAMINA

KAŁ

KETOGENEZA

KETONY

KETOTESTOSTERON

KLESZCZE

KLINICZNY

KOAGULACJA

KODEKS POSTĘPOWANIA

KOKCYDIA (Coccidia)

KOKCYDIOZA

KOLUMNY Z WYPEŁNIENIEM

KOMÓRKA B (limfocyt B)

KOMÓRKA PLAZMATYCZNA

KOMÓRKA POLIPLOIDALNA

KOMÓRKI BARWNIKONOŚNE

KOMÓRKI OLBRZYMIE

KOMÓRKI SOMATYCZNE

KOMÓRKI T

KONCENTRACJA

KONCENTRACJA LETALNA (LC)

KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH

KONKURENCJA

KONSUMENT

KONSUMPCJA TLENU

KONTROLA JAKOŚCI

KONTROLA/MONITORING

KONTROLOWANIE/SPRAWDZANIE

KORTYZOL

KORYTKO VON BAYERA

KORYTO WYLĘGOWE

KOŚĆ GÓRNOSZCZĘKOWA

KOŚĆ POKRYWOWA (Operculum)

KOŚĆ PRZEDWIECZKOWA (preoperculare)

KOŚĆ SZCZĘKOWA

KOŚĆ WIECZKOWA (Operculare)

KOSTIOZA

KOSTNIENIE

KOSTNY

KOŁOWACIZNA PSTRĄGÓW

KRABY

KRĄŻEK SECCHIEGO

KRĘGOWCE

KREW

KREWETKA

KREWETKA

KREZKA

KROSTA

KRWIAK

KRWOTOCZNA POSOCZNICA BAKTERYJNA

KRWOTOK

KRZYWA ODPORNOŚCI CIEPLNEJ

KRZYWA REAKCJI NA DAWKĘ

KRZYWA REAKCJI NA KONCENTRACJE

KRZYWA WZROSTU

KSENOBIOTYCZNY

KWARANTANNA

KWAS LINOLOWY

KWAS LIPONOWY

KWAS MLEKOWY

KWAS OKSOLINOWY (naz.handl. Gramurin)

KWAS PANTOTENOWY

KWAS PARAAMINOBENZOESOWY (KABA >PABA)

KWAS TŁUSZCZOWY

KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3

KWASICA KETONOWA

KŁĘBUSZEK NERKOWY

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

METODA HODOWLI ZAMKNIĘTEJ (m. BATCH CULTURE)

Definition

Metoda hodowli (m. Batch Culture), w której daną objętość płynnej pożywki zaszczepia się komórkami (np. bakterii, jednokomórkowymi glonami) zdolnymi do wzrostu w tym środowisku, a zaszczepiona pożywka jest inkubowana przez odpowiedni okres. Rozwijające się w tych warunkach komórki są narażone na nieustannie zmieniające się środowisko, na skutek z jednej strony stopniowego zużywania się środków odżywczych, z drugiej zaś nagromadzania się metabolicznych produktów odpadowych. Uzyskana krzywa wzrostu w wyniku monitorowania hodowli okresowej, zwykle przedstawia kolejne cztery główne fazy wzrostu. W fazie zahamowanego wzrostu, tempo wzrostu (tempo wzrostu liczebności komórek lub ich biomasy) jest początkowo minimalne, ale później wzrasta do wartości uzależnionej od utrzymujących się warunków (np. temperatury, koncentracji składników odżywczych itp.). Na długość fazy zahamowanego wzrostu wpływa historia hodowli komórek w inokulum. Na przykład, jeśli wolno dzielące się komórki zostały przeniesione ze środowiska ubogiego w składniki odżywcze do środowiska bogatego w te składniki, które może utrzymywać wyższe tempo wzrostu, występuje zazwyczaj stosunkowo długa faza zahamowanego wzrostu, w czasie której rozwój komórek zostaje przystosowany do nowego środowiska; w tym adaptacyjnym okresie komórki wykazują nierówny wzrost. Później, daje się zaobserwować wzrost na nowym, wyższym poziomie, uwarunkowanym przez większą zawartość składników odżywczych. U kresu fazy zahamowanego wzrostu komórki wchodzą w fazę wzrostu wykładniczego, w którym − w danym organizmie − tempo wzrostu jest zarówno stałe, jak i maksymalne dla określonych warunków wzrostu. W tej fazie występuje wykładnicze zwiększenie liczebności i biomasy komórek; ten rodzaj wzrostu odnosi się do równego wzrostu. W fazie stacjonarnej, tempo wzrostu obniża się, a w końcu osiąga zero. W fazie śmierci liczba zdolnych do życia komórek w hodowli (maksymalna w fazie stacjonarnej) maleje.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician