a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

JAKOŚĆ

Definition

Aspekty jakości obejmują przydatność do użycia, "całość cech i właściwości usługi, które mają znaczenie dla możliwości zaspokojenia określonych potrzeb” (Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Jakości). Jakość i doskonalenie jakości powinny być możliwe do oceny przy użyciu obiektywnych kryteriów.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician