a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MYTICOLA INTESTINALIS

Definition

Pasożytniczy widłonóg małży, który zakaża jelito cienkie gospodarza i powoduje miejscowe uszkodzenie nabłonka. Infekcja upośledza szybkość filtracji i przechodzenie pokarmu przez jelito. Wzrost małży może ostatecznie być ograniczony, ale na ogół M. intestinalis ma niewielki wpływ, jeśli małże są trzymane w optymalnych warunkach wzrostowych (tj. obfitość pokarmu i niski poziom zawiesiny stałej).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician