a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

SORTOWAĆ

Definition

(1) Stała lub ruchoma przegroda (z pionowych prętów) używana do wyodrębnienia z materiału w wodzie jednorodnej grupy wielkościowej ryb; w przypadku użycia 2 - 3 przegród o różnych odstępach prętów, można posortować ryby na 2 - 3 grupy wielkościowe. (2) W celu zbadania osobników (ryb) na obecność choroby.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician