a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GYRODACTYLUS

Definition

Rodzaj monogenetycznych przywr. Gyrodactylus spp. są małymi żyworodnymi formami, przeważnie zewnętrznymi pasożytami (ektoparazyty) ryb, a także są w wysokim stopniu specyficznymi gospodarzami. W korzystnych warunkach mogą rozmnażać się bardzo szybko; u ryb hodowanych w wodach słodkich i morskich charakteryzują się znacznym pasożytnictwem.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician