a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HETEROZJA

Definition

Wigor mieszańcowy (bujność mieszańców): hodowla osobników o odległym pokrewieństwie może czasami dawać w wyniku zwiększenie tempa wzrostu, poprawę współczynnika wykorzystania pokarmu i lepszą wydajność mięsa a także poprawę innych pożądanych cech.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician