a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HIPERALIMENTACJA

Definition

Zwykle stan wynikający z odprowadzania składników odżywczych do zbiornika wodnego (np. bezpośrednie wprowadzanie wydalanych metabolitów przez ryby w sadzach), który jednak nie prowadzi do eutrofizacji. Istnieje kilka przyczyn, dlaczego mogą występować podwyższone koncentracje składników odżywczych bez powodowania eutrofizacji, np.: (a) zbyt krótki czas zalegania (wysokie pływy zmywające i późniejsze rozcieńczanie), stąd fitoplankton nie może korzystać z krótkotrwałej ekspozycji na ich koncentracje, (b) inne składniki odżywcze lub pierwiastki śladowe (np. krzem) stanowią minimum i nie pozwalają zbiorowisku glonów wykorzystać wprowadzone do akwenu składniki pokarmowe.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician