a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HETEROZYGOTYCZNOŚĆ (różnorodność genowa)

Definition

Różnorodność genowa: obecność u osobnika w chromosomach homologicznych różnych alleli. Częstość występowania różnych alleli może stanowić cechę charakterystyczną dla różnych populacji.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician