a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HACCP (ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNY PUNKT KONTROLI)

Definition

Proces, w którym dawne praktyki, jak np. testowanie końcowego produktu, są zastąpione przez zarządzanie w ciągu całego systemu produkcji żywności. Punkty krytyczne w procesie są identyfikowane, rozpracowywane i wprowadzane praktyczne środki zaradcze w celu zmniejszenia potencjalnych zagrożeń. Stosowanie procedur HACCP ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego (np. zatrucia żywności, zakażenia przywrami) m.in. ze strony produktów akwakultury. Program HACCP jest oparty na następujących zasadach: Analizie Zagrożeń i Środków Kontroli, Krytycznych Punktach Kontroli, Krytycznych Granicach, Zachowywaniu Ograniczeń, Działaniu Naprawczym, Ustaleniu Postępowania Sprawdzającego, Opracowanie Odpowiedniej Dokumentacji i Systemu Zapisów, Opracowanie Systemu Weryfikacji.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician