a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GRZYBY ŚCIEKOWE

Definition

Denna biocenoza mikroskopijnych organizmów, która rozwija się w środowisku wody słodkiej silnie zanieczyszczonej odpływającymi ściekami. Występuje ona w postaci osiadłego mikroskopijnego porostu, który tworzy biały lub jasnobrązowy szlam. Stanowią go zwykle bakterie Sphaerotilus natans, a nie grzyby, które dominują w biocenozie grzybów ściekowych.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician