a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HYAMINA

Definition

Związek poczwórnego amonu, zwykle używany do kąpieli leczniczej (2 - 4 mg/l) w hodowli ryb łososiowatych, w przypadku problemów w zapobieganiu bakteryjnej choroby skrzeli. Przy twardości wody poniżej 100 mg/l węglanu wapniowego, powinno się stosować mniejszą koncentrację, ze względu na wysoki poziom jego toksyczności w wodzie miękkiej.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician