a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Definition

Oficjalne stwierdzenie określające stan zdrowotny/chorobowy grupy organizmów (np. obsady ryb w akwakulturze). Takie stwierdzenie nie koniecznie oznacza, że dany transport ryb jest wolny od chorób, ale że wybrane choroby, które zostały przebadane, nie zostały wykryte; mogą one występować poniżej poziomu wykrycia i dlatego istnieje stan ryzyka przeniesienia choroby, zależnie od wielkości próby, wielkości wysłanego ładunku i czułości zastosowanych metod badawczych.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician