a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

PODWZGÓRZE

Definition

U kręgowców centralna część przodomózgowia. Pod względem czynnościowym jest ono przypuszczalnie związane z koordynacją neuroendokrynologiczną aktywności trzewiowej (np. bilans wodny substancji rozpuszczonych, kontrola temperatury).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician