a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA

Definition

Selekcja lub chów jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, w celu uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się, lub uzyskania wyższej wydajności. Najczęściej stosowana w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występuje zróżnicowanie wzrostu między obu płciami, a które ujawnia się głównie w okresie dojrzewania.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician