a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HODOWLA ZAWIESZONA

Definition

Metoda hodowli, w czasie której hodowane gatunki są odchowywane na zawieszonych linach (również nazywana hodowlą sznurową), lub innych strukturach zwisających z przytwierdzonych lub pływających urządzeń (pławy, ramy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowle linowa (porównaj: hodowla tratwowa, h. sznurowa).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician