a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HODOWLA EKSTENSYWNA

Definition

Hodowle ekstensywne charakteryzują się: (a) niewielką możliwością kontrolowania czynników środowiskowych, pokarmowych, drapieżnictwa, konkurencji i czynników chorobotwórczych; (b) niskimi kosztami początkowymi, niskim poziomem technicznym oraz niską produktywnością; (c) silnym uzależniem od lokalnych warunków klimatycznych i od jakości wody; prowadzone są w zbiornikach naturalnych (stawach, zatokach); pokarm organizmów hodowanych w ten sposób nie zawsze jest dobrze poznany.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician