a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HODOWLA (CHÓW) INTENSYWNA

Definition

Hodowanie (w wylęgarni, w okresach odchowu oraz tuczu), głównie w środowisku kontrolowanym (obejmującym m.in. temperaturę, drapieżniki, szkodniki), wymagająca wysokiego nakładu energii w celu optymalizacji wzrostu i przeżywalności, np. hodowanie ryb łososiowatych, małży i skorupiaków.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician