a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GONADOTROPINA

Definition

Hormon, który stymuluje lub podtrzymuje przetwarzanie i funkcjonowanie gonad. U kręgowców hormony gonadotropowe są hormonami peptydowymi, wytwarzanymi w przysadce pod kontrolą czynnika uwalnianego przez gonadotropinę; porównaj: gonadotropina kosmówkowa ludzka. Stymulują one wydzielanie steroidowych hormonów płciowych (np. testosteronu, estrogenów). Wyciągi przysadkowe (często od różnych gatunków) są podawane rybom, w celu doprowadzenia tarlaków do dojrzałości i produkcji wylęgu poza normalnym okresem rozmnażania. Syn. hormon gonadotropowy, gonadotropina.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician