a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GENOTYP

Definition

(1) Zestaw genów osobnika; cały materiał genetyczny komórki (zwykle w znaczeniu materialu genetycznego w jądrze komórkowym). (2) Wszystkie osobniki mające ten sam zestaw genów; biotyp. (3) Osobnik, na podstawie którego opisano takson o randze rodzaju; pierwotny okaz gatunku typowego. (4) Wszystkie geny, zarówno te podlegające ekspresji, jak i latentne, zawarte w chromosomach organizmu.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician