a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

WŁAŚCIWOŚCI PIANY

Definition

Termin odnosi się do czasu utrzymywania się piany. Jest on wprawdzie często używany, ale dotychczas nie był dokładnie zdefiniowany. Notowane są co najmniej trzy procesy, które występują w okresie życia typowej piany: (1) reorientacja piany, gdzie linearne położenie baniek z czasem się zmienia; (2) płyny powstające między bańkami piany, na skutek grawitacji nieprzerwanie płyną ku dołowi; (3) rozpadanie się cienkich warstewek bąbli, które kończy życie piany. Parowanie stanowi czwarty czynnik wpływający na pienienie się, ale w systemach zamkniętych (recyrkulacyjnych) czynnik ten jest na ogół bez znaczenia. Znormalizowane metody określania pienienia się jeszcze nie istnieją. W systemach intensywnej akwakultury pienienie się (czas opadania piany) jest często interpretowane jako czas potrzebny, aby w spokojnych warunkach (np. w wodzie stojącej) nastąpił całkowity rozpad baniek piany. Frakcjonowanie piany jest często dokonywane w systemach akwakultury o zamkniętym obiegu wody, w połączeniu z innymi procesami oczyszczania wody.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician