a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GOSSYPOL

Definition

Żółty toksyczny barwnik fenolowy, składnik nasion bawełny. Mączka z nasion bawełny jest produktem odpadowym i potencjalnie ważną alternatywą dla mączki sojowej jako częściowego substytutu mączki rybnej w paszach dla akwakultury. Jednakże, wolny gossypol jest toksyczny; jego podgrzanie zmniejsza toksyczność, ale obniża jakość białka. Programy doboru genetycznego doprowadzają do produkcji nasion bawełny bez ciałek pigmentowych, wytwarzających gossypol.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician