a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HODOWLA PÓŁINTENSYWNA

Definition

Określenie stosowane do metody gospodarowania, w której tylko część cyklu życiowego hodowanego organizmu jest prowadzona pod kontrolą. Najczęściej wczesne stadia są hodowane w warunkach kontrolowanych, później zaś organizmy są wypuszczane na odrost/odchów. Jednakże termin ten nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Wszystkie poziomy intensywności są przedmiotem interpretacji. Termin ten musi być stosowany wraz z jasnym opisem używanego poziomu intensywności, głównie w zakresie informacji co do liczebności obsady, poziomu żywienia bądź innych wskaźników.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician