a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FERMENTACJA BEZTLENOWA

Definition

Beztlenowy rozkład kompleksu materiałów organicznych do prostych związków chemicznych, które zawierają wysoki udział produktów gazowych i rozpuszczalnych; angażowane są tu bakterie o rozmaitym zakresie, których drogi przemian metabolicznych są ściśle ze sobą powiązane, a występują one w mule dennym, w żwaczu, w pewnych typach oczyszczalni ścieków, itp. Proces fermentacji beztlenowej powoduje w efekcie znaczną redukcję większości stałych substancji ulegających metabolizmowi, z przekształceniem węgla organicznego w tworzony metan, ważną część cyklu węglowego. W oczyszczaniu ścieków (i w oczyszczaniu innych organicznych odpadów − np. rolniczych wód poprodukcyjnych, przemysłu spożywczego oraz z farm rybnych) fermentacja beztlenowa może dostarczać bogatego, stosunkowo bezwonnego nawozu rolniczego (bogatego w biomasę mikrobową) oraz użytecznego gazu opałowego (biogaz − także nazywanego gazem bagiennym, gazem kanalizacyjnym i gazem szlamowym), który może zawierać 50%, bądź więcej metanu; ca. 30 - 70% substancji stałych może być przekształconych w gaz.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician