a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FRAKCJONOWANIE PIANY

Definition

Metoda oczyszczania wody, często stosowana w akwakulturze, w celu poprawienia jakości wody w urządzeniach akwakultury (np. w zbiornikach z rybami). Koloidy i stałe cząsteczki (np. pokruszone granule paszy i resztki rozpadłych szczątków) są usuwane z instalacji w postaci piany, która może być zbierana z powierzchni wody. Pienienie jest spowodowane przez zwiększającą się granicę faz powietrza i wody na skutek silnego napowietrzania. Wytworzona na powierzchni luźna piana nagle słabnie a pozostały na końcu koncentrat w j. angielskim nosi nazwę "foamate”. Termin "zbieranie białka” dla frakcjonowania piany jest nieprawidłowo zastosowany, ale został wprowadzony i jest szeroko stosowany w literaturze przemysłu akwarystycznego i w broszurach przemysłu zaopatrzenia akwakultury wbrew faktowi, że zbierana piana zawiera o wiele więcej innych substancji niż białek. Syn. Odszumować.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician