a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FIN ROT (erozja płetw)

Definition

Postępująca erozja i rozpad płetw u ryb. Z wybuchów choroby zostało wyizolowanych kilka gatunków bakterii, ale w akwakulturze głównymi przyczynami usposabiającymi − wg niektórych opinii − są: przegęszczenie i brak równowagi żywieniowej, w szczególności w zawartości witamin. W leczeniu i zwalczaniu skuteczne są zewnętrzne środki antybakteryjne, zabiegi sanitarne i umiejętne postępowanie. Podobnie, stan dzikich ryb uważany jest jako rezultat zakażenia bakteryjnego, zachodzącego po osłabieniu w wyniku przebywania w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician