a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FENOL

Definition

Wzór chemiczny: C5H5OH.. Biała krystaliczna masa rozpuszczalna w wodzie i alkoholu. Fenol jest używany w rozpuszczalnikach, żywicach i herbicydach. Ta kategoria związków aromatycznych charakteryzuje się przyłączeniem przynajmniej jednej grupy karboksylowej do pierścienia benzenu.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician