a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FILTRACJA CHEMICZNA

Definition

Usuwanie substancji (przede wszystkim rozpuszczonych substancji organicznych, ale także związków azotu i fosforu) z roztworu na poziomie cząsteczkowym przez adsorpcję na porowatym podłożu lub przez proste chemiczne frakcjonowanie bądź utlenianie.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician