a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FAGOCYT

Definition

Komórka zdolna połknąć bakterię, obce cząsteczki i inne komórki. Są to: (a) mikrofagi (leukocyty neutrofilne), które są ruchliwe i (b) makrofagi, które są nieruchome lub osadzone na szerokiej podstawie (np. komórki śródbłonka, mono- i histiocyty).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician