a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FILTRACJA MECHANICZNA

Definition

Filtracja mechaniczna jest szeroko stosowana jako proces rozdzielania ciała stałego od cieczy, wykorzystując grawitację lub stosując ciśnienie do wymuszenia przejścia środowiska płynnego przez błony, oczka o różnych rozmiarach lub sita.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician