a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ERYTHRODERMATITIS (CE)

Definition

Choroba bakteryjna powierzchni skóry u karpia, powszechna w chowie stawowym powodująca duże straty w obsadach; powodowane przez Aeronomas spp. i bakterie z grupy A. salmonicida i A. pseudosalmonicida. Objawy: przekrwienie, krwotoki, pęcherzyki na skórze otoczone barwnym krwotocznym pierścieniem, martwica i wrzody na skórze.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician