a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

EPIDEMIOLOGIA

Definition

Badanie czynników chorobowych lub zdrowotności i ich powiązań z populacją i środowiskiem. (1) Epidemiologia opisowa: badania charakterystyki czynników chorobowych lub zdrowotności oraz ich rozwoju w czasie i przestrzeni. (2) Epidemiologia analityczna: badanie tych czynników, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w ich występowaniu. (3) Epidemiologia operatywna: bierze pod uwagę opisowe i analityczne dane w celu poprawy zdrowotności populacji.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician