a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CHOROBA ROZEDMOWO-GNILNA SUMA KANAŁOWEGO

Definition

Podostra ogólnoustrojowa choroba bakteryjna narybku suma kanałowego powodowana przez Edwardsiella tarda, od 1981 roku nazywana E. ictaluri. Choroba występuje, gdy temperatury wody przekraczają 300C, zaś śmiertelność w stawach rzadko przekracza 5%. Duża śmiertelność występuje przy chowie ryb w zagęszczonych obsadach. Skutecznie zapobiegają chorobie systemiczne środki przeciwbakteryjne.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician