a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

EKOSYSTEM

Definition

Zintegrowany system biologiczny, który wynika z wzajemnego oddziaływania wszystkich lub ograniczonej liczby czynników biotycznych lub abiotycznych wewnątrz określonej części biosfery. Wielkość ekosystemu z natury rzeczy nie jest stała lub ograniczona. Elementy biotyczne ekosystemu stanowią populacje gatunków a elementy abiotyczne to czynniki fizyczne i chemiczne.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician