a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ZWALCZANIE CHOROBY

Definition

(1) Strategia gospodarki hodowlanej zmierza do utrzymania zdrowotności hodowanych gatunków, osiągana poprzez częste sprawdzanie czynników chorobotwórczych, by obecność chorób była możliwie wcześnie zauważona i nastąpiła szybka reakcja. Pomaga to utrzymać obsady w dobrym stanie zdrowotnym i zapewnić im optymalny wzrost. (2) Umiejętne postępowanie w przypadku wybuchu choroby na/w określonym obszarze i czasie; metody lub procedury stosowane w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się czynników chorobotwórczych na obszary, gdzie dotychczas brak było informacji o ich występowaniu.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician